Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng – Phòng ban

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1.    Tên đơn vị:

Tiếng Việt: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Tiếng Anh: OFFICE OF TESTING AND QUALITY ASSURANCE

2.    Tên viết tắt của đơn vị:

Tiếng Việt: Phòng KT&ĐBCL
Tiếng Anh: TQA

3.    Cơ quan chủ quản: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh

4.    Địa chỉ của đơn vị:

390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Phòng: D 1.1-01

Số điện thoại: 028 38457475 – Nội bộ: 106

Email: khaothiltt@gmail.com

5.    Năm thành lập đơn vị: 2013

6.    Khái quát về lịch sử phát triển của đơn vị:

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng được thành lập vào ngày 12 tháng 9 năm 2013, theo Quyết định số 1309/QĐ-LTT-TC của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM, với tên là phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục. Tuy nhiên sau ngày 10 tháng 12 năm 2014, đơn vị chính thức mang tên phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng theo Quyết định số 1883/QĐ-LTT-TC của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.

Từ khi thành lập cho tới nay, đơn vị luôn tích cực tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường.

Cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị là một tập thể đoàn kết thống nhất, có trình độ chuyên môn vững vàng, am hiểu về nghiệp vụ, có kỹ năng và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

HỘI THẢO XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TRỰC TUYẾN

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

Trong thời gian từ ngày 05/10 – 11/10/2020 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đã tiếp đoàn đánh giá ngoài thực hiện đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC

Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2019-2020.

Chào mừng Đoàn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020.