Đoàn thanh niên – Hội sinh viên – Phòng ban

University of Courselog

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

References & replacement certificattes

Đoàn Thanh niên Đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua

Hội Sinh viên đơn vị hoàn thành xuất sắc và dẫn đầu cụm thi đua 02 năm học liên tục

Hội Sinh viên được Tuyên dương đơn vị đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 14

Năm 2022

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

HOẠT ĐỘNG CHĂM LO - HỖ TRỢ SINH VIÊN

HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO